FAQ

Veel gestelde vragen

De BAV (Belangenorganisatie voor Amateur Voetbalverenigingen) is in 2013 ontstaan uit een fusie van:

de LBA (Landelijke Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen) met
de BZV (Belangenorganisatie Zaterdag Voetbalverenigingen).

De BAV is een bijna 75 jaar oude grote en sterke organisatie met ongeveer 1750 amateurvoetbalverenigingen als lid. 

ClubCollect int voor de BAV de contributie van onze leden die geen automatische incasso hebben afgegeven. Contributie van onze leden die dat wel hebben gedaan wordt door ons zelf geïnd.
ClubCollect is dus geen incasso-bedrijf maar een bedrijf dat voor ons de contributie`s int.

De BAV adviseert en begeleidt op velerlei gebied over onder andere:

 • Juridische vraagstukken
 • Opstellen of wijzigen statuten of huishoudelijk reglement
 • Inrichten van uw financiële administratie
 • Informatie over richtlijnen velden, kleedkamers etc.
 • Vragen over kunstgrasvelden
 • Adviezen over privatisering
 • Trainers- en vrijwilligerscontracten
 • Adviezen over het Sportbesluit (wijziging btw-vrijstelling)
 • Adviezen en begeleiding van een fusie
 • Wet- en regelgeving voor exploiteren van een sportkantine
 • Wetgeving Wwz, Werkkostenregeling, etc.
 • Conflicten met overheid, leden, trainers, vrijwilligers, leveranciers, etc
 • Ondersteuning en begeleiding bij juridische processen
 • BAV is volledig op de hoogte van de nieuwe privacy wetgeving (AVG)
 • Het Sportbesluit (heffing BTW per 1 januari 2019).
 • Begeleiden na het constateren van grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie
 • Opstellen van de verplichte allergeneninformatie
 • Aanvragen gratis VOG verklaringen
 • Opzetten van uw financiële administratie.
 • Maken of wijzigen van uw Statuten.
 • Het aangaan van een fusie en kan u volledig begeleiden.
 • Enzovoort.

Voor nieuwe leden geldt dat zij alleen nog lid kunnen worden indien een machtiging tot automatisch innen van de contributie wordt afgegeven. Het lidmaatschap kost dan slechts € 57,00* per jaar. 

Leden die geen machtiging hebben afgegeven (vaak de leden die al jaren geleden lid zijn geworden) betalen € 62,00* per jaar. Deze leden worden binnenkort benaderd om ook een machtiging voor automatische inning af te geven.

*contributiebedrag 2018/2019 

Om het iedereen gemakkelijk te maken staat hieronder het machtigingsformulier voor automatische inning van de contributie.

Machtiging automatische inning contributie (pdf)

Nadat de machtiging is ingevuld deze svp verzenden naar de secretaris:
Harmen Veldhuis (adres onderaan de pagina)
of mailen (als pdf/jpg) naar: secretaris@bavoost.nl.

Zie ook de pagina Machtiging

Wanneer bij u de contributie wordt afgeschreven of u ontvangt een factuur van ons, dan is uw vereniging lid van de BAV.

Bij twijfel, kijk dan eerst even in uw administratie naar voorgaande jaren.  Antwoorden zijn vaak heel eenvoudig bij de vereniging zelf te vinden.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de secretaris van het district van de BAV waaronder de vereniging valt. Deze zijn te vinden via onderstaande links:

https://www.bav-voetbal.nl/districten/district-noord
http://bavoost.nl/
https://www.bav-voetbal.nl/districten/district-west-1
https://www.bav-voetbal.nl/districten/district-west-2
https://www.bav-voetbal.nl/districten/district-zuid-1
https://www.bav-voetbal.nl/districten/district-zuid-2

De secretaris zal de vraag beantwoorden of nadere inlichtingen vragen. Vaak wordt de vereniging daarna bezocht. Dit is voor de vereniging gratis.

Ook een eventuele rechtsgang zal door ons worden begeleid. Wanneer het nodig/vereist is, kan een advocaat worden ingeschakeld.