Info

Info – overzicht

Arbeidsrecht
De nieuwe (negen) voorstellen van de regering.

AVG
de nieuwe Europese Privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Rapport de Vries
onderzoek te doen naar ‘de aard en omvang van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport’

Grenzen
Veel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (SGG) worden informeel afgedaan door sportverenigingen, waardoor de politie onvoldoende zicht krijgt op het probleem.

Reglement Seksuele Intimidatie van de KNVB
Artikel 3 richt zich tot alle sporters en artikel 4 recht zich meer in het bijzonder tot de begeleiders (waaronder in ieder geval begrepen de trainers, coachers en/of verzorgenden)

Wijzigingen BTW
Per 1 januari 2019 gaat het btw regime voor sportaccommodaties veranderen. En het percentage van 6 gaat naar 9 procent.

VSO
Bij een tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en een trainer, wordt al vaak gebruik gemaakt van een VSO: vaststellingsovereenkomst.