Info

Info – overzicht

Arbeidsrecht

De regering wil nieuwe maatregelen in het arbeidsrecht. Zij heeft een negental punten geformuleerd om het arbeidsrecht aan te passen. Deze voornemens zijn natuurlijk ook van belang voor de voetbalverenigingen. Maar: zolang het nog maar voornemens zijn, is het nog geen wet!

Lees meer op de pagina Arbeidsrecht

AVG & privacy

Vanaf 25 mei 2018 worden alle verenigingen geacht te voldoen aan de nieuwe Europese Privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor uw vereniging?

Lees meer op de pagina AVG & privacy

Rapport De Vries

In december 2016 heeft NOC*NSF, naar aanleiding van een aantal verontrustende misbruikkwesties in binnen- en buitenland besloten om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek te doen naar ‘de aard en omvang van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport’ en ook te laten onderzoeken of de wijze waarop de sportwereld omgaat met dit onderwerp wel adequaat is georganiseerd.

Lees meer op de pagina Rapport De Vries

Over grenzen

Veel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (SGG) worden informeel afgedaan door sportverenigingen, waardoor de politie onvoldoende zicht krijgt op het probleem. Een verklaring is dat sportverenigingen bij het inschakelen van de politie vaak denken dat er door de politie altijd wordt gereageerd met ‘sirene en zwaailichten’ en zij dit als bedreigend ervaren.

Lees meer op de pagina Over grenzen in de sport

Seksuele Intimidatie

Hier staan de artikelen 3 en 4 van het Reglement Seksuele Intimidatie van de KNVB. Artikel 3 richt zich tot alle sporters en artikel 4 recht zich meer in het bijzonder tot de begeleiders (waaronder in ieder geval begrepen de trainers, coachers en/of verzorgenden).

Lees meer op de pagina Seksuele Intimidatie

Wijzigingen BTW 2019

Per 1 januari 2019 gaat het btw regime voor sportaccommodaties veranderen. Voor niet-winstbeogende instellingen betekent dat het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen geen btw-belaste prestatie meer is. Om het btw-nadeel te compenseren komt er een subsidieregeling van het ministerie van VWS. En het percentage van 6 gaat naar 9 procent.

Lees meer op de pagina BTW

Vaststellingsovereenkomst

Bij een tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en een trainer, wordt al vaak gebruik gemaakt van een VSO: vaststellingsovereenkomst. Er doemen allerlei versies op, maar de BAV-Oost adviseert de ¨enige echte¨.

Lees meer op de pagina Vaststellingsovereenkomst