Machtiging met bericht

Machtiging

Nog steeds hebben enkele van onze leden geen toestemming gegeven om via een automatische incasso onze contributie te kunnen innen. Wij moeten daarom aan deze verenigingen jaarlijks een contributienota sturen. Uiteraard kost dit veel tijd en geld.
Reden voor ons om te besluiten dat nu alle verenigingen te vragen een machtigingsformulier voor automatische incasso in te vullen en aan ons te retourneren. Hierdoor wordt het voor ons en voor u makkelijker. Bovendien besparen wij op deze manier op tijd, geld en papier.

De tijd die dit bespaart willen wij graag gebruiken om de vele vragen van onze leden te bestuderen en te beantwoorden (of de verenigingen te bezoeken).

Leden die ons geen machtigingsformulier hebben verstrekt, verzoeken wij alsnog om onderstaande link te openen, de machtiging in te vullen en deze te zenden aan de secretaris van de BAV, district Oost:

Harmen Veldhuis, Joke Smitlanden 82 te 7542 VM Enschede.
(of via e-mail: secretaris@bavoost.nl)