Onderwerpen

Onderwerpen

Een aantal onderwerpen waar we vaak mee bezig zijn.

ADMINISTRATIE

Vragen over het opzetten en correct bijhouden van de financiële administratie, het samenstellen van de jaarstukken en de verplichtingen richting de Belastingdienst.

ARBEIDSRECHT

Hebt u vragen bij het maken en aanbieden van contracten, het verlengen en/of  beëindigen van contracten, afdracht loonbelasting en sociale lasten, de wet Wwz en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zoals eventuele transitie-vergoeding? Vragen over vrijwilligers-contracten? Neem als bestuurder van de voetbalvereniging hierover contact met ons op.
BAV Oost helpt je graag.
zie ook de pagina Arbeidsrecht
zie ook de pagina VSO

AVG PRIVACY

Vanaf 28 mei 2018 zijn de regels omtrent de privacy gewijzigd. Iedere voetbalvereniging met leden moet vanaf dat moment voldoen aan de nieuwe verordening van de Europese Unie, de zgn. verordening AVG. Veel verenigingen zijn al wel begonnen, maar lopen tegen allerlei vragen aan. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd en helpen je graag.
zie ook de pagina AVG & privacy

BELASTINGEN

Ons team, met daarin een registeraccountant en fiscalist wil u graag van dienst zijn bij fiscale vragen. Ook het nieuwe Sportbesluit roept veel vragen op. Wat verandert er en krijgt onze vereniging er ook mee te maken?
zie ook de pagina Sportbesluit

FUSIE

Een fusie tussen verenigingen komt steeds vaker voor. Meestal genoodzaakt door terugloop van het ledenaantal, maar ook vaak omdat de gemeente om financiële redenen een sportaccommodatie wil afstoten. De vereniging benoemt dan een zgn. fusiecommissie om diverse gesprekken tussen de verenigingen te voeren en om tot overeenstemming te komen.  Vaak gaat dit niet geheel probleemloos. Door haar kennis van deze materie kan ondersteuning van de BAV een belangrijke factor zijn.

KUNSTGRAS

Waarom kunstgras? Noodzaak (financiën, ruimtegebrek) of wens? Veilig of niet veilig?
Naast deze vragen komt nog de vraag of het een kunstgrasveld moet worden, ingestrooid met rubber of met kurk. Of is het beter hybride gras te laten aanleggen? Aanleg op het hoofdveld, bijveld, trainingsveld?
Moet er speciaal hiervoor een stichting moet worden opgericht voor eventuele BTW teruggave of verrekening? BAV Oost heeft al veel ervaring met deze onderwerpen en helpt u graag!

PRIVATISERING

Steeds vaker wordt het onderhoud van sportaccommodaties overgedragen aan de gebruikers. In plaats van een win win situatie, komt het bijna altijd neer op een verkapte huurverhoging. De gemeente is van alle verantwoordelijkheden af en de vereniging krijgt het volle rantsoen op het bord, inclusief alle eigenaarsbelastingen. Privatiseren kan plaats vinden door: – overdragen van eigendom (opstallen, hekwerken e.d.); – overdragen van (eigenaars-) onderhoud.
BAV Oost adviseert u graag!
zie ook de Brochure Privatisering (pdf) in de biblotheek

ROYEREN of SCHORSEN?

Meer en meer horen wij via de media of bij bezoeken aan verenigingen over schorsingen en royementen van leden.
Weet dat leden steeds mondiger worden en zij steeds vaker hun toevlucht zoeken bij KNVB of advocaat! Als vereniging ben je gebonden aan statuten, wetgeving en regels binnen de KNVB. Ga niet met een arbitragecommissie of advocaat in discussie, maar neem onmiddellijk contact op met BAV Oost. Wij zijn er om u te adviseren en te ondersteunen.

SEKSUELE INTIMIDATIE

Steeds vaker komen er verhalen naar buiten over seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie. Fysiek, mondeling en via sociale media: we krijgen er steeds vaker mee te maken. Helaas hebben wij met deze materie enige ervaring. Komt het bij u ook voor, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en BAV Oost helpt je graag bij deze moeilijke materie.
zie ook de pagina Seksuele Intimidatie

STATUTEN

Zijn de statuten van je vereniging aan vernieuwing toe of wil je weten of deze nog aan de wettelijke eisen voldoen?
BAV Oost helpt u graag!