Kennisbank

Kennisbank

Algemene Ledenvergadering
informatie over het bijeenroepen van een ALV.

Kascommissie
informatie over de kascommissie.

AVG in de praktijk
De praktische gevolgen van de AVG voor de voetbalvereniging.

(Model)statuten
Enkele (zeer praktische) kernpunten uit de (model) statuten.

Machtiging
Een zeer dringende oproep van de penningmeester.

Meldplicht Seksuele Intimidatie
Hoe, wat en wanneer melden.